Схема за измама с кредити в Банка ДСК

Николай ТошевСхема за измама с кредити в Банка ДСК    
Банка ДСК има значителен рекламен дял във връзка с кредити свързани с Европейски програми за финансиране на  фирми и граждани които притежават стопанска инициатива.

          Една от тях е Европейската  програма за подпомагане на земеделските райони към ДФ”Земеделие”, с когото Банка ДСК има подписано споразумение за подпомагане на фирми и граждани със стопанска  инициатива и поемащи риска да осъществяват одобрени от ДФ „Земеделие” проекти.

          Фирмите и гражданите са обект на особен /Нездравословен/ интерес от страна на Банка ДСК поради факта, че изпълнителите имат одобрени проекти, субсидирани със значителни суми по Европейска програма и Банка ДСК деформира по недопустим начин добрите намерения на Европейските програми.

Схемата за измама  прилагана в Банка ДСК е следната:

  1. Нарушаване от страна на Банка ДСК на подписаното Споразумение, по съответните програми, в конкретния случай с ДФ ”Земеделие” по параметрите от Споразумението в съответните  договори:

а. Лихвеният процент вместо 7% от Споразумението в договорите стига до 10 % .

б. Независимо,че срокът за погасяване на кредитите според Споразумението е до 60 месеца,след срока на завършване на обекта, има договори в които  това условие отсъства.

Skyp-e konsultaciq

2.  Значителна и неприемлива разлика между първоначално предложените от банката условия за кредитиране и окончателните текстовете на договорите на кредитите.

а. Наличие на блокирани суми по кредитите като част от тези суми са одобрени в договорите – т.е  фактически се намаляват сумите,  за които са сключени договорите, независимо, че по настояване на Банка ДСК за тях се правят разходи за  лихви, такси: за банката, за нотариуси и др.

 В конкретния случай блокираните суми от Банка ДСК достигат до 30% от субсидията, т.е Банка ДСК се възползва от субсидията без да има принос при обосноваването и при  одобряването на проекта.

б. „Уловка 1” – промяна на текстовете и поставяне на условия, различни от първоначално  предлаганите от Банка ДСК.

Например: Обвързване на  „освобождаването” на блокирани суми с постигане на Акт.16, т.е. „кредитира” се дейност и работа, която поради липса на средства, блокирани от Банка ДСК не може да бъде извършена  за да се достигне до Акт 16.

в.„Уловка 2”- Наличие на впоследствие добавени и НАТРАПЕНИ от Банка ДСК текстове в договорите, относно внасяне за погасяване на кредитите на получените от междинно плащане от ДФ ”Земеделие” суми, преди обектът да е завършен, вместо да се използват като оборотни средства за завършването и пускането му в експлоатация.

г. „Уловка 3” – Подписване на  няколко договори за кредит.

     Между сроковете  на тези договори няма съгласуваност. Като резултат от това текстове на договорите, натрапени от Банка ДСК са НЕРАБОТЕЩИ.

Банка ДСК се  възползва от създадената ситуация и обявява едностранно  един /или няколко/от предварително планиран  да бъде неработещ договор за „предсрочно изискуем” – т.е за да бъде злепоставен кредитополучателя и да бъдат оправдани действията на саботажа на Банка ДСК. И освен това, да се създадат условия за „масовизация” на тази банкова дейност, като се включат допълнително чиновници и  от други служби, като напр. от „проблемни кредити”, с цел да се „размие” /без/отговорността на ръководителите на схемата за измамата.

     Опитите на кредитополучателите  да подобрят текстовете на договорите чрез предоговаряне с Банка ДСК получават ОТКАЗИ с несъстоятелни и необосновани „мотиви”. ОТКАЗИТЕ на Банка ДСК да коригират  предварително  ПЛАНИРАНИТЕ да бъдат НЕРАБОТЕЩИ текстове на кредитите имат за резултат необосновано и незаслужено прекъсване на финансиране на проекта, протакане, преустановяване  на  работата като  през това време се изразходват първоначално блокираните суми за лихви и такси /в случая, който се има предвид са 32 000 лв./до тяхното изчерпване – т.е Банка ДСК рекетира кредитополучателите и „източва” сметките им, сумите в които биха били достатъчни за изплащане на лихви и такси до крайния срок на кредитиране, при условие че управлението на Банка ДСК /за което Банката получава такси/ е нормално.
Draftis

     В съответствие с по-горе описаната обмислена схема за измама следващата стъпка на Банка ДСК е да продължи „подпомагането” на кредитополучателите, което завършва с предаването на добросъвестни кредитополучателите, изпълняващи  работата си съгласно с договорите със субсидиращата организация,   на частни съдебни изпълнители.

     В резултат, оказва се, че субсидирането  на кредитополучателите по съответните Европейски програми на средства, предназначени за издигане на нивото  на стопанската дейност в нашата страна попада чрез измама в други субекти, чрез конкретния „принос” в случая на Банка ДСК.

     Горният материал описва накратко действителен случай и има за цел да изясни обстоятелствата създадени от Банка ДСК, в която могат да попаднат инициативни и добросъвестни кредитополучатели, предвид  непрекъснатото рекламиране на Банка ДСК за работа с кредитополучатели с одобрени проекти по различни субсидиращи програми.

В описания по – горе конкретен случай, извършената от фирмата  работа  в съответствие с одобрения проект на обекта е професионално оценена и призната от субсидиращата организация – ДФ”Земеделие”.

Субсидиращата организация, освободи издадената от Банка ДСК гаранция и преведе междинно плащане за довършване на обекта. Допълваме, че Банка ДСК блокира  и това получено междинно плащане , като в последствие  без обосновка предостави  недостатъчна за работа сума  като част от междинно плащане.

     Независимо, от описаното по–горе, обектът е пред пускане в експлоатация,  но не благодарение на съдействието, а въпреки саботажа на Банка ДСК.

 Николай Тошев   vakmet@abv.bg
кредитоискател по Европейски проект

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *