Какво е БВП (Брутен вътрешен продукт, (GDP)) и как да различаваме манипулациите

Много е модерно сега да се дават графики с БВП и да се правят сравнения. Любимата ми тема е какъв е бил БВП по комунизма и какъв е сега в момента.
Искам веднага да направя утночнението, че няма да говорим за комунизма дали е хубав или лош, а за хората които използват БВП за да се опитат да прокарат някаква теза за времето сега и тогава.

Три са нещата, които трябва да знаем в тази връзка.

1. Най-вероятно човекът, който прави извод на базата на БВП нищо не разбира от макроикономика и спокойно можете да му пуснете линк от тази статия.

2. БВП през комунизма и сега е достатъчно различен като структура, за да може да бъде сравняван.

3. Кой точно показател на БВП е показан на графиката, защото различните видове показатели на БВП дават различна информация за различни аспекти на икономиката и като цяла се използват за различни анализи и изводи, като нито един от тях не може да бъде “Тогава беше по-добре или по-зле”

Ще Ви демонстрирам някои форми на БВП по-скоро с цел повишаване на общата култура.

Официалното определение за БВП е следното:
“ВСИЧКИ СТОКИ И УСЛУГИ, ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЛЕНИ В РАМКАТА НА ЕДНА ГОДИНА НА ДАДЕНА ТЕРИТОРИЯ!”

Тук говорим за чистата форма на БВП (номиналлен БВП), която сама по себе си няма голяма аналитична стойност, ако не се комбинира с друг измерител, защото не е отчел инфлацията примерно.

БВП на България е сленият през годините

Това е информация от сайта на НСИ. Покава, че за 10 години БВП се е удвоил, нали така?
Е да, но не е така!
Това е статистика по пазарни цени без да е отчетена инфлацията. Може реално да се е свил, ако инфлацията е по-висока. на този етап и с тази информация не можем да кажем. Можем обаче със сигурност да заключим, че ако някой използва този показател, като сравнение между сегашната икономика и тази през комунизма, явно има някаква друга цел.

Второто което можете веднага да видите е, че периода е за 10 години. Просто на сайта на НСИ това е максимално дългия период, който може да видите. За по-предходни данни препраща към друга система, където и начините на измерването на БВП бяха различни, следователно и данните няма да са сравними.

Третият проблем е, че БВП е измерен в Евро. У нас нямаме плаващ курс, а фиксиран и това не малко, а може би по-скоро много може да измени реалната картина. Да не кажем, че в годините преди 2000 даже курса беше определян централно, а не пазарно, което съвсем изкривява данните.

С две думи сравнение по БВП на периоди назад във времето е възможно, но изводите няма да са много коректни, без въвеждането на допълнителни измериели.

GDP PPP – БВП по паритет на покупателната способност

Това в САЩ наричат Реален БВП. Той измерва физическата произведена и потребена продукция (и услуги) в рамките на една година на дадена територия, но в долари и по цени, каквито са в САЩ

За да  провокирам ще Ви дам пример с данните за Русия, публикувани от ЦРУ. Така ще си обясните доста от икономическите аспекти на войната в Украйна.

Според ЦРУ, Русия е 6-тата държава в света по паритет на покупателната способност.

Казано на прост език – ако продадеш в долари по цени каквито са в САЩ, всички блага и услуги което си произвел и потребил за година.

На първо място са Китай.

Този показател не казва кой е най-богат, нито кой живее най-добре. Това са други показатели, които по-натам ще публикувам. Този показател казва, че ако Американската икономика е произвела и продала на армията един танк, който струва 1000 USD, руската икономика е произвела три танка, които обаче им струват по 100 USD парчето или 300 USD за трите. Излиза, че руската икономика е 3 пъти по-малка от американската по номинален БВП, но пък си имат 3 танка, а не един. Кой по-добър и кой по-лош не можете да направите извод от този показател,. но можете да видите, че руската икономика по паритета на покупателната способност е 6-та по големина в света.

За ефективността на икономиката обаче имаме и друг показател на БВП а именно – БВП по паритет на покупателната способност, на глава от населението (GDP ppp per capita).

Използваме същата класация на ЦРУ и тогава виждаме, че по паритет на покупателната способност на глава от населението, Русия вече не е на 6-то място, а на 75-то, Китай на 100-но, България на 81-во, а САЩ на 15-то.

На първите места излизат малки държави като Лихтенщайн, Люксембург и Монако. Сигурно сте чували, че там стандарта е доста висок, а населението много малко. За съжаление това са държави, които не произвеждат, а администрират процеси, но такова е положението.

С две думи можем да заключим, че в макроикономиката, показателя на БВП има доста измерения – по паритет, на глава от населението, в номинал… и всеки от тях има своята функция.

Затова като чуете някъде БВП, първия въпрос е – ЗА КАКВО ТОЧНО МИ ГОВОРИТЕ? КАКВО ИСКАТЕ ДА ДОКАЖЕТЕ И ЗА КОЙ ТОЧНО ПОКАЗАТЕЛ СТАВА ВЪПРОС?

Васил Кендов – заклет макроикономист

Ако Ви е харесала статята, моля споделете я във ФБ и помогнете на блога да се развие

Моля използвайте приложената форма за записване на час за среща

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *