КРОМЛЕХЪТ ПРИ с. СТАРО ЖЕЛЕЗАРЕ – Помогни си сам

                        1През вече далечната 2002 в землището на село Старо Железаре е открито под могилен насип уникално съоръжение с религиозно и астрономическо предназначение.

                      Кромлех (седемметров каменен кръг) с 24 каменни стълба организирани в окръжност.  Част от тях са с  триметрова височина. Почти като при Стоунхендж.  Един от общо трите, открити в България и единственият В СВЕТА, затрупан под могилен насип още по времето на одриските царе по времето на войната им с персите.


Обектът е открит и разкопан  от д-р Георги Китов, след което е „консервиран” чрез поставяне на временно защитно покритие от навес от дървени летви и найлон, издържал едва три години.

 2

                          Според откривателя проф.Китов, това е кромлех – съоръжение, изградено около 6 век преди н.е.  от големи каменни блокове, подредени в кръг, служещо за астрономическа лаборатория. Такива в Европа са Стоунхендж в Англия и Карнак в Бретан, Франция. Запазени мегалитни съоръжения, като това у нас има и в Белгия. Това са паметници с огромно историческо значение, които в Западна Европа се радват на голям интерес и привличат хиляди туристи. Там обаче се влагат държавни средства за опазването им, обявени са за национално богатство и са повод за гордост.

Четиринадесет години по- късно в България  могилата е оставена на разруха  и района и превърнат в сметище , поради липса на средства и незаинтересованост от страна на културните инсттуции, независимо от взиманите  чрез различни протоколи решения за нейния статут и  опазване.

             Знаем, че от 2005г. насам, поради  нехайство или умисъл,  обектът при “Чолакова могила” в с. Старо Железаре остава  неукрепен. Предвидената програма от 2004 г., по която са били отпуснати средства  за изграждане на защитно покритие върху него не е изпълнена, обекта е необозначен и неохраняем, каменните блокове са повалени и разпръснати, като институциите продължават да  не се интересуват от съдбата му.

                               Археологически паметник, оцелял в продължение на 2 600 години днес се намира в трагично състояние, поради незаинтересоваността на институциите, които са оторизирани да се грижат за опазване на българското културно наследство.

                           През 2010 г. настоящия министър на културата – г-н Вежди Рашидов, който по това време също е бил избран за министър на културата, в отговор на направено парламентарно питане за съдбата на кромлеха, уверява, че Министерството на културата ще предприеме необходимите процедури за актуализиране статута на обекта по Закона за културното наследство и ще организира необходимите действия за опазването й. И до днес такива мерки по отношение на обекта, обаче, не са предприети.

За обекта има първоначално съставен  Протокол от 15.09.2003г. на “Комисията за оценка и определяне бъдещата съдба на археологически структури на т.н. “Чолакова могила” в землището на с. Старо Железаре.  В този  именно протокол проучвателя д-р Китов е  определил подмогилното съоръжение, като астрономическа обсерватория от 6 век пр.Хр. , с което са били изпълнени нормативните условия на чл. 158а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2011 г.),  ал.1, 2, 3 , 5 и 6 и  чл. 159, ал.1 (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2011 г.) от Закона за културното наследство.

 

ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА


През 2014 година  гражданско сдружение,  наречено
Да спасим кромлеха в Старо Железаре”, преобразувано впоследствие във ЮЛ, с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза, с цел осигуряване на финансова и експертна помощ за спасяването на кромлеха и социализирането му като бъдещ туристически обект, поде кампания за спасяване на българския Стоунхендж.  – https://www.facebook.com/CholakovaMound.

 Нашия екип  от археолози на място констатира, че за щастие от всичките 23 мегалитни камъка, открити първоначално от д-р Китов – 19 броя са видими на място, останали са цели и досега, макар и затрупани с много пръст.  Заснемат и фиксират поединично мястото на всеки един от  тях в кръга, което сочи, че лесно ще се постигне възстановяването на оригиналния вид на съоръжението и превръщането му в обект на културен туризъм.

 След  стартирането на дарителската  кампания, много българи от цялата страна и от чужбина  взеха активно участие във дарителската кампания за възстановяването на този мегалитен паметник, подкрепяйки го с набирането на средства по банков път или чрез смс-и, но събраната сума все още е недостатъчна за осъществяване на археологическото допроучване, което е условие за проектиране и изграждане на защитно покритие под формата на геокупол върху обекта.  Част от тях са българи, живеещи в повече от 48 страни в Европа и по света.

ПРОЕКТЪТ ни:

3

За  инициативата досега има публикации в  повече от 200 електронни и печатни медии, между, които и 3 обществени телевизии, които подкрепиха проект за възстановяване и реекспозиция на мегалитния паметник от типа кромлех – тракийска обсерватория при “Чолакова могила” край  с. Старо Железаре, за реализирането на който, се търси  финансова подкрепа.

 

Чрез участието си в инициативата мнозинството българи  изразяват реална подкрепа към каузата за опазването на паметниците от националната ни история. В резултат на кампанията, от началото на 2014г., повече от 3 275 български граждани са подписали с имената и ЕГН-тата си петицията на организацията за спасение на кромлеха при с. Старо Железаре на адрес:  http://bgreferendum.bg/petition/peticiq-da-spasim-kromleha-v-staro-zelezare/.

Проектът за    социализиране на Чолакова могила , изготвен от Фондация „Да спасим кромлеха в Старо Железаре”  изразява  интереса и волята  и на местната общественост. Имаме съдействието на местната община и кмета на с. Старо Железаре. Сдружението е издирило  и всички собственици на терена, които дават заверени декларации за подкрепа на проекта.


Той е  подкрепен финансово за сега от дарителската кампания на компанията „Мото Пфое” в размер на сумата  от 10 000 лева,
 именно заради  акцента на проекта върху  ангажираността  на обществото в градивни политики на опазване на културното наследство. За разкопките,  обаче тези средства са  все още недостатъчни. С парите събрани от останалите граждани, подкрепили инициативата, бяха вече заплатени двете предварителни изследвания, необходими за разкопките – геодезия и геофизика, а също в момента тече и изграждането на път за достъп до обекта, от шосето Старо Железаре-Черничево до двата недвижими имота, върху, които е разположен археологическия обект.

              С решение на Секцията по тракийска археология при НАИМ-БАН от 26 Април 2016 година НАЙ-ПОСЛЕ беше взето решение за осъществяване на редовни археологически разкопки на подмогилното съоръжение-кромлех при „Чолакова могила”,  край с. Старо Железаре. Разкопките ще започнат от 14 юни 2016 година.

               Необходими са  още 5 хиляди лева за успешното завършване на археологическото проучване. Сметката на Фондация „Да спасим кромлеха в Старо Железаре”, която по договор с НАИМ осъществява финансирането на разкопките е:
Банка ДСК ЕАД, сметка в български лева,  IBAN: BG84STSA93000021816885,
BIC: STSABGSF, Титуляр: Фондация “Да спасим кромлеха в Старо Железаре”, с Булстат: 176701763.

Ще бъдем благодарни на всички българи, дарители и спомоществуватели ,  родолюбци с големи сърца , които решат да подпомогнат опазването на този паметник на културното наследство на България!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *